Գարնանամուտ

Հրանտ Ոսկանյանի անվան Կապանի թիվ 12 հիմնական դպրոցի 1-ին և 2-րդ դասարաններում կերպարվեստի հերթական դասն էր: Աշխատանքները իրականացվեցին այլընտրանքային մեթոդներով՝ ուսուցանելու գույների և պատկերների համաչափության տարրերը:
Դասվար՝ Լ. ՄԻնասյան