Գարնանամուտ

Հրանտ Ոսկանյանի անվան Կապանի թիվ 12 հիմնական դպրոցի 1-ին և 2-րդ դասարաններում կերպարվեստի հերթական դասն էր: Աշխատանքները իրականացվեցին այլընտրանքային մեթոդներով՝ ուսուցանելու գույների և պատկերների համաչափության տարրերը:
Դասվար՝ Լ. ՄԻնասյան

Տեխնոլոգիա 2

08.02.2018թ. Հրանտ Ոսկանյանի անվան Կապանի թիվ 12 հիմնական դպրոցի 2-րդ դասարանում անցկացվեց տեխնոլոգիայի դաս: <<Ծաղիկները բացատում>> աշխատանքը կատարվեց նախապես կազմված պարզ պլանի համաձայն:
Տեխնոլոգիայի ուսուցիչ՝ Անդրանիկ Մարտիրոսյան:

Տեխնոլոգիա 3

12.02.2018թ. Հրանտ Ոսկանյանի անվան Կապանի թիվ 12 հիմնական դպրոցի 3-րդ դասարանում անցկացվեց ինտեգրված դաս տեխնոլոգիայից: Ուսումնասիրությունների և հետազոտությունների անցկացումը օգնեց սովորողներին պարզել անհրաժեշտ իրերի և առարկաների ցանկը՝ պահանջարկը: Աշխատանքը իրականացվեց ձեռքի տակ եղած նյութերով: