Լիցենզիա

Լիցենզիա — թիվ 12 հդ

2017-2018 ուսումնական տարում դպրոցում սովորողների փաստացի թիվը՝ ըստ դասարանների.

1-ին դասարան — 1 աշակերտ
2-րդ դասարան — 2 աշակերտ
3-րդ դասարան — 5 աշակերտ
4-րդ դասարան — 4 աշակերտ

1-ից 4-րդ դասարանների աշակերտների ընդհանուր թիվը՝ 12

5-րդ դասարան — 3 աշակերտ
6-րդ դասարան — 3 աշակերտ
7-րդ դասարան — 5 աշակերտ
8-րդ դասարան — 5 աշակերտ
9-րդ դասարան — 2 աշակերտ

5-ից 9-րդ դասարանների աշակերտների ընդհանուր թիվը՝ 18
Աշակերտների ընդհանուր թիվը՝ 30

2017-2018 ուսումնական տարվա հունիս ամսվա դրությամբ դպրոցում առկա թափուր տեղերի թիվը՝ ըստ դասարանների.

1-ից 4-րդ դասարաններում՝ 8, 5-ից 9-րդ դասարաններում՝ 12: