Հայտարարություն

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Հրանտ Ոսկանյանի անվան Կապանի թիվ 12 հիմնական դպրոցը հայտարարում է 2018-2019 ուստարվա 1-ին դասարանցիների ընդունելություն:
Փաստաղթերի ընդունման ժամկետը՝ 2018թ. հունիսի 1-ից մինչև օգոստոսի 31-ը ներառյալ:
Պահանջվող փաստաթղթեր՝
1. Ծնողի կամ օրինական ներկայացուցչի դիմում:
2. Սովորողի ծննդյան վկայականի պատճենը:

3. Տեղեկանք սովորողի հանրային ծառայությունների համարանիշ հատկանեցնելու մասին /սոցիալական քարտ/:
3. Տեղեկանք սովորողի առողջության մասին:
4. Տեղեկանք  սովորողի հաշվառման մասին:
5. 2 լուսանկար՝ 3×4 չափի:

6. Ծնողի կամ օրինական ներկայացուցչի անձնագրի պատճենը:

Տնօրենություն՝ հեռ. /0285/ 2-47-90