Տեխնոլոգիա 2

08.02.2018թ. Հրանտ Ոսկանյանի անվան Կապանի թիվ 12 հիմնական դպրոցի 2-րդ դասարանում անցկացվեց տեխնոլոգիայի դաս: <<Ծաղիկները բացատում>> աշխատանքը կատարվեց նախապես կազմված պարզ պլանի համաձայն:
Տեխնոլոգիայի ուսուցիչ՝ Անդրանիկ Մարտիրոսյան: