Դպրոցականների առարկայական օլիմպիադաներ

Հրանտ Ոսկանյանի անվան Կապանի թիվ 12 հիմնական դպրոցում ըստ դպրոցական փուլի ժամանակացույցի իրականացվում է դպրոցականների առարկայական օլիմպիադաներ՝ մաթեմատիկա, ֆիզիկա, աշխարհագրություն, քիմիա, կենսաբանություն: Հետաքրքրասիրությունը բարձր է: