Օլիմպիադա — 2017

<<Հր. Ոսկանյանի անվան Կապանի թիվ 12 հիմնական դպրոց>> ՊՈԱԿ-ում շարունակվում է իրականացվել թեմատիկ, տնօրինության կողմից գրավոր աշխատանքների, առարկայական դպրոցական փուլի օլիմպիադաները… …Եկել է <<քարերը հավաքելու>> ժամանակը…