մասնագիտական կողմնորոշում

2017թ. դեկտեմբերի 4-ին Հրանտ Ոսկանյանի անվան թիվ 12 դպրոցում տեղի ունեցավ հերթական մասնագիտական կողմնորոշման դասընթաց, որը նպատակաուղղված էր հաջորդական քայլեր մշակելու ձևավորմանը: Գործնական աշխատանքի միջոցով մասնակիցները ձեռք բերեցին վերլուծելու, դասակարգելու, պլանավորելու և կշռադատելու հմտություններ:
Դասն անցավ արդյունավետ: