մասնագիտական կողմնորոշում

2017թ. դեկտեմբերի 4-ին Հրանտ Ոսկանյանի անվան թիվ 12 դպրոցում տեղի ունեցավ հերթական մասնագիտական կողմնորոշման դասընթաց, որը նպատակաուղղված էր հաջորդական քայլեր մշակելու ձևավորմանը: Գործնական աշխատանքի միջոցով մասնակիցները ձեռք բերեցին վերլուծելու, դասակարգելու, պլանավորելու և կշռադատելու հմտություններ:
Դասն անցավ արդյունավետ:

Օլիմպիադա — 2017

<<Հր. Ոսկանյանի անվան Կապանի թիվ 12 հիմնական դպրոց>> ՊՈԱԿ-ում շարունակվում է իրականացվել թեմատիկ, տնօրինության կողմից գրավոր աշխատանքների, առարկայական դպրոցական փուլի օլիմպիադաները… …Եկել է <<քարերը հավաքելու>> ժամանակը…