Բաց դաս մայրենիից

 

 

 

 

06.12.2016թ. <<Հր. Ոսկանյանի անվան Կապանի թիվ 12 հիմնական դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի 2-րդ դասարանում բաց դաս էր մայրենիից (դասվար՝ Կ. Հովակիմյան): Դասի պլանավորման համաձայն ընտրված էր դասի կազմակերպական կառուցվածքը, դասի փուլերի հաջորդականությունը, ժամանակի բաշխումը: Մեծ էր դաստիարակչական և զարգացնող նշանակությունը: Կիրառվեց տարբեր մեթոդներ, որոնց ընտրությունը հիմնավորված էր, նպատակամետ էր և արդյունավետ: