Ֆինանսական հաշվետվություն

Հաշվետվություն 01.01-01.10.2018թ.

Հաշվետվություն 01.01-01.09.2018թ.

Հաշվետվություն 01.01-01.08.2018թ.

Հաշվետվություն 01.01-01.07.2018թ.

Հաշվետվություն 01.01-01.06.2018թ.

Հաշվետվություն 01.01-01.05.2018թ.

Հաշվետվություն 01.01-01.04.2018թ.

Հաշվետվություն 01.01-01.03.2018թ.

հաշվետվություն 01.01-31.12.2017թ.

Նախահաշիվ բյուջետային հիմնարկի պահպանման ծախսերի 01.01-31.12.2017

Տարեկան հաշվետվություն 01.01.2017-31.12.2017

Ֆինանսական հաշվետվություն_01.12.2017

Նախահաշիվ-2018-ՆԱԽԱԳԻԾ

Ֆինանսական հաշվետվություն — 01.11.2017թ.

Ֆինանսական հաշվետվություն_01.10.2017

ֆինանսական հաշվետվություն — 01.08.2017թ.

ֆինանսական հաշվետվություն — 01.07.2017

Հաշվետվություն 1-ին եռամսյակ

Նախահաշիվ 2017 հաստատված

Ֆինանսական հաշվետվություն — 2016թ.