Ծնողական խորհուրդ

  1. Մարգարյան Նունե — խորհրդի նախագահ

  2. Հակոբյան Արմինե — անդամ

  3. Գևորգյան Արմինե — անդամ

  4. Սողոմոնյան Արթուր — անդամ

  5. Առաքելյան Հասմիկ — անդամ

  6. Խաչատրյան Քնքուշ — անդամ

  7. Մանասյան Նարինե — խորհրդի քարտուղար

  8. Խոսրովյան Վարդուհի — անդամ

  9. Պետունց Նինա — անդամ